Център за обаждания: 0 850 333 1 523

Членство Договор

Членство в The Baklava House Договор
Този договор е сключен между всеки индивид ("Член"), който създава членство на уебсайта, известен и управляван като "The Baklava House", и "The Baklava House".

1. Страни

а. The Baklava House: Нашата компания е собственикът и операторът на бизнеса. Адресът е [Адрес на Компанията] и контактната информация е [Телефонен Номер и Имейл Адрес].

б. Член: Лице, регистрирано на уебсайта и създало акаунт за членство.

2. Предмет на Договора

Целта на този договор е да определи условията за достъп и използване на продуктите и услугите, предлагани от "The Baklava House" на уебсайта, от страна на Члена.

3. Услуга за Членство

а. Членът получава право на достъп и използване на определени услуги на уебсайта "The Baklava House", като създаде акаунт за членство.

б. Членът не може да споделя своя акаунт за членство с друго лице или организация и не може да го прехвърли на трети лица.

4. Поверителност и Сигурност

а. Членът е отговорен за сигурното съхранение на информацията за членството и не трябва да я споделя с трети лица.

б. Членът не може да държи "The Baklava House" отговорен за щети, произтичащи от неоторизирано използване на информацията за членството.

5. Отмяна на Членството

а. Членът може по всяко време да анулира своя акаунт за членство.

б. "The Baklava House" си запазва правото да спре или анулира акаунта за членство при установяване на неспазване на условията на услугата или по други причини.

6. Промени

"The Baklava House" има право по всяко време да променя или актуализира условията на този договор. Промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта.

Този договор е подписан на базата на взаимно доверие и уважение между страните и влиза в сила от датата на подписване.

The Baklava House

[Подпис]

Член

[Подпис]